ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 6/2565

        2 สค.65 ธนชานันท์ พัฒนาดี รองประธานหอฝ่ายพาณิชยกรรมและการค้าต่างประเทศ หอการค้าจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ธนัญญา พันธุ์การรุ่ง กรรมการฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเชื่อมโยงช่องทางตลาด บจ.โอตานิ และพิจารณาแผนการดำเนินการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด โรงงานอุตสาหกรรม และพิจารณาจัดกลุ่มสินค้าเกษตร ในการนำเสนอโรงงาน ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์