ข่าวหอการค้าจังหวัดสตูล

ข่าวหอการค้าจังหวัดสตูล

6 รายการ
3-5 สค.65 รองประธานหอการค้าฝ่ายอุตสาหกรรมและแรงงาน หอการค้าจังหวัดนครปฐม (นายปัญญา จริยเมธี) เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต (Good Governance and Anti-Corruption Innovations Management เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อาหารทะเลสดใหม่ร้านเด็ดสตูล อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายกว่า 30 บูธ มีการแสดงศิลปะพหุวัฒนธรรม,การแสดงดนตรีโฟร์คซองไทย-มาเลเซีย และการแสดงสุดพิเศษจากนักดนตรี
จากปกติฟรีน้ำหนักกระเป๋า 40 กก. รับฟรีไปอีก 10 กก.
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์