รายงานเศรษฐกิจสตูล

รายงานเศรษฐกิจสตูล

4 รายการ
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2565 มีสัญญาณขยายตัว สะท้อนจาก เครื่องชี้ด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ 58.5 จากภาคเกษตรกรรม
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมีนาคม 2565 มีสัญญาณขยายตัว จากภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัว
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสัญญาณหดตัว จากภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมกราคม 2565 มีสัญญาณหดตัว จากภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์