ข่าวสารประจำวัน :
  • ขอเชิญชวนชาวสตูน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
  • ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม (วิชัย โกสมนึก) ,เลขาธิการฯ(สหชัย ธนปฐมสินชัย) ,รองประธานหอฯ (ปัญญา จริยะเมธี) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการในเขตตรวจราชการที่2 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการของทางจังหวัดนครปฐม

ข่าวหอการค้าจังหวัดสตูล

เกี่ยวกับเรา

การส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ การแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ในการประกอบธุรกิจ ของสมาชิก ซึ่งก็คือนักธุรกิจภายในจังหวัด สามารถสร้างอำนาจในการเจรจาต่อ รองทำความตกลงทางการค้า

“เป็นองค์กรหลักที่มีความรู้และเครือข่าย ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ชาวสตูลอย่างยั่งยืน”

ประวัติหอการค้าจังหวัดสตูล : จัดตั้งขึ้นเนื่องจากเห็นตัวอย่างของหอการค้าในต่าง ประเทศว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้านักธุรกิจได้ จึงรวมตัวและก่อตั้ง เป็นหอการค้าไทยเป็นแห่งแรกและมีการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดเป็นศูนย์รวมของผู้ ประกอบวิสาหกิจในจังหวัดนั้นๆ

Alt
Alt

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

เที่ยวปากบารา มีครบเว้อออ | Pakbara Village Destination

ชุมชนคนจับปลา | Pakbara Village Destination

กิจกรรมที่ผ่านมา

มอบรถจักรยาน เพื่อใช้ในการออกรางวัล งานกาชาดวิถี ใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล 2565 ณ สำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดสตูล
285 ผู้เข้าชม
ภาพศิลปะ และผลงานศิลปะที่ผสมผสานเทคนิคที่หลาก หลายจากมุมของศิลปินเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ของจังหวัดสตูล
277 ผู้เข้าชม
กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม สนช. แบ่งปันประสบการณ์จากสมาชิกหอการค้าที่เคยได้รับ การสนับสนุนจาก สนช.
255 ผู้เข้าชม

รายงานเศรษฐกิจสตูล

เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2565 มีสัญญาณขยายตัว สะท้อนจาก เครื่องชี้ด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ 58.5 จากภาคเกษตรกรรม
255 ผู้เข้าชม
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมีนาคม 2565 มีสัญญาณขยายตัว จากภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัว
296 ผู้เข้าชม
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสัญญาณหดตัว จากภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
402 ผู้เข้าชม

เอกสารต่าง ๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์