โปรฯ ใหม่จาก Air Asia

โปรฯ ใหม่จาก Air Asia✈️
40 + 10 โปรฯ ใหม่จาก Air Asia ‼️ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย ตลอดปี 65 🤩
📌 จากปกติฟรีน้ำหนักกระเป๋า 40 กก. รับฟรีไปอีก 10 กก.
💼เพียงจองตั๋วสิทธิข้าราชการผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบินทั่วประเทศ และแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทยผ่าน TCC Connect ที่หน้าเคาน์เตอร์ ณ จุดเช็คอิน
*กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์